Kiểu Chữ Thư Pháp

Kiểu chữ Mộc Bản – Chữ viết ngược trong chữ tiếng việt

1

Chữ Mộc bản là kiểu chữ giống như chữ khắc trên mộc hoặc như kiểu thợ sắp chữ của nhà in mà khi viết thì

Các kiểu chữ Mô Phỏng trong thế giới thư pháp Việt

1

Chữ Mô Phỏng là lối viết mô phỏng dựa theo kiểu chữ của nước ngoài. Có người viết chữ Việt nhìn vào ngỡ chữ Tàu,

Kiểu chữ Cá Biệt – Thể hiện cá tính của con người

1

Lối viết chữ nầy thể hiện cá tính của người viết, nhìn vào kiểu chữ nầy, người xem dễ biết tác giả mà không cần

Kiểu chữ Cách Điệu trong thư pháp hiện nay

cach_tu

Chữ Cách Điệu, tạm gọi là Biến Tự, là cách viết biến đổi từ chữ Chân Phương mà ra nhưng các chữ cái hơi được

Kiểu chữ Chân Phương – Mang đến sự giản dị

ohh1406052834

Chữ Chân Phương, tạm gọi là Chân Tự, là cách viết rõ ràng dễ đọc, rất giống chữ thường.